0

Naučné testy – BOZP a PO

zkušební testy pomocí on-line aplikace
on-line provádění testů
 • bezpečnost práce
 • protipožární ochrana
 • školení řidičů
Vyškolte své pracovníky co nejefektivnější formou!

cena již od 100 Kč bez DPH

0

Certifikované školení interních auditorů

nabídka profesionálního školení
 • provádíme školení v rámci mezinárodních standardů ISO a OHSAS
 • interní auditor kvality
 • interní auditor kvality a EMS
 • interní auditor SIM 
 • interní auditor BOZP (OHSAS)
0

Proč školení BOZP a PO

proč je důležité školení BOZP a PO
 • chráníte sami sebe
 • plníte legislativní požadavky
A výhody naučného testu?
 • nic nestudujete předem, učíte se testem
 • 100% úspěšnost testu
 • Vaše prostředí, žádný stres

Úvod > Ceník

V případě dlouhodobých smluvních vztahů, je cena stanovena na základě oboustranné dohody.

aktuální ceník od 11.2.2020

Název odborné aktivity Časová relace Objednaný počet naučných testů Konečná cena za osobu

Školení BOZP a PO 

Školení řidičů - "referentská vozidla"

Předpis: Zákoník práce, Zákon o požární ochraně, vyhláška o požární prevenci

Perioda opakování u BOZP: legislativou stanovena není – doporučená 1× za 24 měsíců

Doklad školení: způsob dokumentace školení určuje zaměstnavatel

Perioda opakování u PO: stanovena vyhláškou – 1× za 36 měsíců vedoucí zaměstnanci, 1× za 24 měsíců zaměstnanci

Doklad školení: náležitosti stanoveny vyhláškou

máte až 50 min na jeden test

Pro 101 a více

Pro 51-100 osob

Pro 11-50 osob

Pro 1-10 osob

100,- Kč

120,- Kč

150,-Kč

200,- Kč

Samostatná školení - školení řidičů, BOZP, první pomoc, výšky, nebezpečné chemické látky - žíraviny, toxické látky, atd.

Legislativní požadavky

Předpis: Zákoník práce

Perioda opakování: legislativou stanovena není – doporučená 1× za 12 měsíců

Doklad školení: způsob dokumentace školení určuje zaměstnavatel

máte až 50 min na jeden test

Pro 101 a více

Pro 51-100 osob

Pro 11-50 osob

Pro 1-10 osob

100,- Kč

120,- Kč

150,-Kč

200,- Kč

604 513 527