0

Naučné testy – BOZP a PO

zkušební testy pomocí on-line aplikace
on-line provádění testů
 • bezpečnost práce
 • protipožární ochrana
 • školení řidičů
Vyškolte své pracovníky co nejefektivnější formou!

cena již od 100 Kč bez DPH

0

Certifikované školení interních auditorů

nabídka profesionálního školení
 • provádíme školení v rámci mezinárodních standardů ISO a OHSAS
 • interní auditor kvality
 • interní auditor kvality a EMS
 • interní auditor SIM 
 • interní auditor BOZP (OHSAS)
0

Proč školení BOZP a PO

proč je důležité školení BOZP a PO
 • chráníte sami sebe
 • plníte legislativní požadavky
A výhody naučného testu?
 • nic nestudujete předem, učíte se testem
 • 100% úspěšnost testu
 • Vaše prostředí, žádný stres

Úvod > Služby

Nabízím služby odborného poradce pro integrované systémy podle mezinárodních standardů. Školení v rámci mezinárodních norem a služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) včetně služeb požární ochrany (PO). Součástí nabízených služeb je projektové řízení a implementace integrovaných systému managementu s podporou IS/IT.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA: OBLAST ZAMĚŘENÍ:
Odborná způsobilost v prevenci rizik pro oblast BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO)
Zavedení Systému managementu kvality (SMK) podle ISO 9001 Grafické vypracování dokumentace PO (přílohy k operativním kartám a evakuačním plánům)
Zavedení Systému managementu environmentu (EMS) podle ISO 14001 Poradenství
Zavedení Systému managementu BOZP podle OHSAS 18001 resp. ISO 45001 Analýzy SWOT, SOD, FMEA, CSF
Zavedení Systému integrovaného managementu (ISM) Příprava k Certifikaci
Vzdělávání v oblasti Integrovaných systémů, Logistiky a Managementu LOGISTIKA, MANAGEMENT
Správa systému a služby v oblasti BOZP a PO Správa systému managementu
Školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany Školení BOZP a PO
Školení řidičů referentských vozidel Školení řidičů
Odborná garance rekvalifikačních kurzů Logistiky a Managementu Dotační programy
REENGINEERING - zvýšení a zefektivnění výkonnosti procesů Procesní modelování
Interní audity systému managementu podle ISO 19011 Interní audity BOZP, ISO, OHSAS
Zpracování dokumentace "made-to-measure" /na míru klienta Bezpečnost a požární ochrana
604 513 527