0

Naučné testy – BOZP a PO

zkušební testy pomocí on-line aplikace
on-line provádění testů
 • bezpečnost práce
 • protipožární ochrana
 • školení řidičů
Vyškolte své pracovníky co nejefektivnější formou!

cena již od 100 Kč bez DPH

0

Certifikované školení interních auditorů

nabídka profesionálního školení
 • provádíme školení v rámci mezinárodních standardů ISO a OHSAS
 • interní auditor kvality
 • interní auditor kvality a EMS
 • interní auditor SIM 
 • interní auditor BOZP (OHSAS)
0

Proč školení BOZP a PO

proč je důležité školení BOZP a PO
 • chráníte sami sebe
 • plníte legislativní požadavky
A výhody naučného testu?
 • nic nestudujete předem, učíte se testem
 • 100% úspěšnost testu
 • Vaše prostředí, žádný stres

Úvod > Služby

Nabízím služby odborného poradce pro integrované systémy podle mezinárodních standardů. Školení v rámci mezinárodních norem a služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) včetně služeb požární ochrany (PO). Součástí nabízených služeb je projektové řízení a implementace integrovaných systému managementu s podporou IS/IT.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA: OBLAST ZAMĚŘENÍ:
Odborná způsobilost v prevenci rizik pro oblast BOZP podle zákona č. 309/2006 Sb. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO)
Zavedení Systému managementu kvality (SMK) podle ISO 9001 Grafické vypracování dokumentace PO (přílohy k operativním kartám a evakuačním plánům)
Zavedení Systému managementu environmentu (EMS) podle ISO 14001 Poradenství
Zavedení Systému managementu BOZP podle ISO 45001 Analýzy SWOT, SOD, FMEA, CSF
Zavedení Systému integrovaného managementu (ISM) Příprava k Certifikaci
Vzdělávání v oblasti Integrovaných systémů, Logistiky a Managementu LOGISTIKA, MANAGEMENT
Správa systému a služby v oblasti BOZP a PO Správa systému managementu
Školení Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně požární ochrany Školení BOZP a PO
Školení řidičů referentských vozidel Školení řidičů
Odborná garance rekvalifikačních kurzů Logistiky a Managementu Dotační programy
REENGINEERING - zvýšení a zefektivnění výkonnosti procesů Procesní modelování
Interní audity systému managementu podle ISO 19011 Interní audity BOZP, ISO, OHSAS
Zpracování dokumentace "made-to-measure" /na míru klienta Bezpečnost a požární ochrana
604 513 527