0

Naučné testy – BOZP a PO

zkušební testy pomocí on-line aplikace
on-line provádění testů
 • bezpečnost práce
 • protipožární ochrana
 • školení řidičů
Vyškolte své pracovníky co nejefektivnější formou!

cena již od 100 Kč bez DPH

0

Certifikované školení interních auditorů

nabídka profesionálního školení
 • provádíme školení v rámci mezinárodních standardů ISO a OHSAS
 • interní auditor kvality
 • interní auditor kvality a EMS
 • interní auditor SIM 
 • interní auditor BOZP (OHSAS)
0

Proč školení BOZP a PO

proč je důležité školení BOZP a PO
 • chráníte sami sebe
 • plníte legislativní požadavky
A výhody naučného testu?
 • nic nestudujete předem, učíte se testem
 • 100% úspěšnost testu
 • Vaše prostředí, žádný stres

Testy

Úvod > Testy

5 kroků k získání osvědčení

(školení 1 osoby, osvědčení s platností 2 roky, přístup do on-line naučných testů)

 • Objednáte požadovaný naučný test
 • Získáte přístup do naučných testů BOZP a PO, případně řidičů.
 • Nastudujete otázky a pokusíte se správně odpovědět, pokud odpovíte chybně, bude Vám ihned zodpovězena správná odpověď i s odkazem na platný předpis.
 • Pokud zodpovíte 70% otázek správně, úspěšně jste absolvovali test, pokud neprospějete, bude Vám nabídnut další naučný test.
 • Po úspěšném absolvování testu získáte osvědčení v pdf. formátu, či v jiném požadovaném formátu. Můžete si vytisknout absolvovaný test.

Pokud máte zájem pouze o individuální školení z Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Požární ochrany, či školení řidičů rádi vám vypracujeme nabídku.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím níže uvedeného formuláře.

K naučným testům je poskytována lektorská podpora (garance odborné způsobilosti), aktualizační servis s informačním servisem v případě změn obsahu (změny v legislativě) a další nezbytné odborné poradenské služby pro naplnění legislativních požadavků.

604 513 527